Yhdistys

Liiku, ulkoile ja voi hyvin!

Kuusaan Latu ry on vuonna 1952 perustettu Suomen Ladun jäsenyhdistyksenä toimiva liikuntajärjestö. Kuusaan Latu ry perustettiin helmikuussa vuonna 1952 Kuusankosken Kerholassa.

Vuoden 1952 lopussa jäsenmäärä oli 92 ja nykyisin se on n. 300. Kuusaan Ladun lajeja ovat esimerkiksi hiihto, sauvakävely, pyöräily, lumen- ja jäänveisto sekä pelastuspalvelu. Yhdistyksen nykypäivää on vaikuttaminen terveys- ja kuntoliikuntaan alueellamme. Vuosittaisia tapahtumia ovat esimerkiksi Lasten muumihiihtokoulu, Kuusankosken laturetki, Kuutamohiihto, pyöräily Lappalan ympäri. Vuosittain tehdään myös 1-2 Lapinmatkaa yhdessä Valkealan Ladun kanssa.  Kuusaan Ladulla on kaksi mökkiä. Anhavan maja Iitissä palvelee talvisin hiihtäjiä ja erilaiset ryhmät viettävät majalla aikaa myös kesäisin. Laturanta toimii latulaisten kokoontumispaikkana ja vaunuilijoiden kesänviettopaikkana. Tämä mökki sijaitsee Jaalassa, Kaajärven rannalla.  

Lue yhdistyksen tarina.